STEROWNIKI


Sterowniki do kotła z podajnikiem

ST-37n RS i ST-37nRS H
 

Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-37RS H), sterowanie pompą CO i CWU, możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM i ST-505  Ethernet (*opcja RS), możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n lub ST-431, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy-włącz/wyłącz), sterowanie tygodniowe (opcjonalnie).

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO i CWU, podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie metalowej.

 

ST-48 i ST-48H

Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-48 H), sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy- włącz/wyłącz), modułu ST-65 GSM, ST-505 Ethernet lub WiFi RS; możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n lub ST-431.


Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO i CWU, czujnik temperatury podłogowej, posiada zabezpieczenie termiczne (termik), czujnik temperatury ślimaka (zabezpieczenie), jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie.


ST-80
 

Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego, sterowanie pracą pompy CO.
Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie termiczne (termik), obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie.

ST-480 zPID
 

Sterownik do kotła z podajnikiem
  • występuje w dwóch wersjach obudowy
     

 


ST-480 i ST-480H
 

Funkcje: sterowanie pracą wentylatora i podajnika ślimakowego lub tłokowego (ST-480 H), sterowanie pompą CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną, sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub tradycyjną (dwustanowy- włącz/wyłącz), możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM, ST-505 Ethernet lub WiFi RS; możliwość sterowania dwoma dodatkowymi zaworami za pomocą modułów ST-61 v4, ST-431n.

Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, czujnik temperatury CO i CWU, czujnik temperatury podłogowej, czujnik temperatury zaworu i powrotu, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie), posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), kabel zasilający, kable zasilające pompy, jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła, możliwość montażu na kotle w obudowie metalowej.

ST-580 zPID
 

Sterownik do kotła z podajnikiem
 

 

Sterowniki do kotła zasypowego

ST-28
 

Regulator temperatury ST–28 przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem. Możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną  (dwustanowy- włącz/wyłącz).

*dostępne w wersji SIGMA (automatyczna regulacja obrotów wentylatora przy zbliżaniu się do temperatury zadanej. Zapobiega przed przebijaniem temperatury zadanej CO).

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne.

ST-28 zPID


Regulator temperatury ST–28 zPID przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora).

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).


ST-81

Regulator temperatury ST–81 przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem, możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją tradycyjną (dwustanowy- włącz/wyłącz).

Wyposażenie: czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, wyświetlacz LCD, sterownik montowany w metalowej obudowie nakotłowej.


ST-81 zPID

Regulator temperatury ST–81 zPID przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora).

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).


ST-88 zPID

Regulator temperatury ST–88 zPID przeznaczony jest do zasypowych kotłów CO. Steruje pompą obiegu wody CO, pompą ciepłej wody użytkowej CWU oraz wentylatorem, oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora).

Wyposażenie: wyświetlacz LCD, czujnik temperatury CO, czujnik temperatury CWU, czujnik temperatury wylotu spalin, zabezpieczenie temperaturowe (termik).


ST-880 zPID

Funkcje: automatyczne sterowanie pracą wentylatora, sterowanie pracą pompy CO, CWU i pompy dodatkowej, sterowanie pracą zaworu mieszającego, możliwość podłączenia regulatora pokojowego  z komunikacją RS (podgląd i edycja temperatur sterownika głównego) lub z komunikacją tradycyjną (dwustanowy- włącz/wyłącz), modułu ST-65 GSM, ST-505 ETHERNET lub WiFi RS; możliwość sterowania dwoma zaworami dodatkowymi za pomocą modułów ST-61 v4 lub ST-431n; oprogramowanie zPID (inteligentny dobór parametrów pracy wentylatora).

Wyposażenie: duży wyświetlacz graficzny ułatwiający obsługę sterownika, gałka impulsatora, czujnik temperatury CO, CWU, zaworu i powrotu, wylotu spalin, czujnik zewnętrzny (bez przewodu), kabel zasilający, kabel zasilający pompy posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik), jednomodułowa  obudowa panelowa pod zabudowę kotła, sterownik montowany w metalowej obudowie nakotłowej.

  • występuje w dwóch wersjach obudowy
  • obudowa szaro-czarna dostępna tylko dla producentów kotłów
  • sterownik współpracujące z wentylatorem: STW-70 HMSK, STW-70 HAWK, WPA-117, WPA-120

ST-322


Funkcje realizowane przez sterownik:

  • sterowanie przepustnicą montowaną zamiast wentylatora
  • sterowanie pompą CO i CWU


Wyposażenie: przepustnica, czujnik temperatury CO i CWU, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa podstawka umożliwiająca łatwy montaż na kotle.


ST-322 zPID

Funkcje: automatyczne sterowanie pracą przepustnicy, sterowanie pracą pompy CO i pompy CWU, oprogramowanie zPID.

Wyposażenie: przepustnica, czujnik temperatury CO i CWU, czujnik wylotu spalin, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne, dodatkowa podstawka umożliwiająca łatwy montaż na kotle.